Gebr. Alkemade BV

Gebr. Alkemade in Lisse koos als een van de eerste Nederlandse teeltbedrijven voor de automatische Growcoon dispenser. Het familiebedrijf kweekt in de Growcoon 104M-H44 vaste planten op. Uniforme groei, een hogere plantkwaliteit en het duurzame karakter zijn de belangrijkste winstpunten voor Gebr. Alkemade.
""De Growcoon zorgt ervoor dat we onze stekken makkelijk en snel kunnen doorleveren. Dit levert ons een enorme tijdwinst op."" - Theo Alkemade | Eigenaar Gebr. Alkemade
Over Gebr. Alkemade
Het in 1990 opgerichte bedrijf huist sinds 2015 aan de Rooversbroekdijk in Lisse. In de tussentijd hebben enkele overnames plaats gevonden. Inmiddels produceert Gebr. Alkemade ruim 20 miljoen stekken voor vaste planten per jaar. Die vinden hun weg naar Europese hoveniers, handelsbedrijven, kwekers en tuincentra.

Het grootste winstpunt voor Gebr. Alkemade is dat de Growcoon ervoor zorgt dat de stekken makkelijk en snel worden doorgeleverd. Dit levert een enorme tijdwinst op.

 MEER INFORMATIE OVER GEBR. ALKEMADE

Marktontwikkelingen
Een sterk assortiment met visueel aantrekkelijke producten die milieuvriendelijk zijn opgekweekt, geleverd met een goede service: dat zijn de voornaamste trends binnen de markt voor vaste planten. Gebr. Alkemade speelt daarop in door het uitleveren van 100% goede trays. De klant is altijd verzekerd van de afgesproken kwaliteit. Om 100% garantie te kunnen geven is de Growcoon essentieel in het opkweekproces. Daarnaast wil het bedrijf met de Growcoon inspelen op de steeds vaker gehoorde eis om milieuvriendelijk te kweken.
 
De Growcoon
De resultaten van een eerste test waren zo goed, dat eind 2016 is besloten over te stappen naar de Growcoon. Gebr. Alkemade wilde makkelijker werken en de uitval in de productie verminderen. Bijkomend voordeel is dat de klanten van Gebr. Alkemade stekken makkelijker kunnen planten. De plug wordt automatisch in de tray geplaatst met de Growcoon dispenser. Dit levert grote efficiencyvoordelen op qua logistiek, door de constante kwaliteit van de Growcoon.
 
Wat levert de Growcoon concreet op?
‘Onze gevulde stektrays worden 100% goed uitgeleverd’, zegt grondlegger Theo Alkemade. ‘Stekken kijken we één voor één na. Als een stek half of net niet goed geworteld is, vervangen we die. Bij het uittrekken viel in het verleden het kluitje uit elkaar. Daardoor konden we deze stek niet meer gebruiken. Met de Growcoon is dit niet het geval en hebben we dus minder uitval.’
 
Er is nog een voordeel, constateert Theo. ‘De plug komt met de Growcoon veel makkelijker los uit de tray. Waar pluggen vroeger machinaal moesten worden uitgedrukt door vastzittende wortels, kunnen we nu makkelijker en sneller uitleveren.’ Ook het teelttechnische voordeel van eigen substraatselectie telt mee. ‘We waren altijd bezig ons kluitje een kluitje te houden. Daar pasten we ons stekmedium op aan. Door de Growcoon kunnen we onze eigen stekgrond weer samenstellen. Dit resulteert in uniformere en snellere groei.’
 
De toekomst
Theo Alkemade: ‘Geautomatiseerd werken met de Growcoon was bij ons een vereiste. Omdat we een van de eerste geautomatiseerde klanten waren, was de opstart soms moeizaam, maar Maan heeft de kwaliteit inmiddels goed onder controle. Door stappen te zetten op het gebied van kwaliteit en prijs verwacht ik dat de Growcoon een belangrijk onderdeel blijft van onze systemen.’
 
Sluiten
TRIAL
AANVRAAG
CONTACT
OPENEMEN
GA NAAR
HYDROPONICS