Growcoon in hydroponics: sneller en uniformer gewassen kweken

Hydroponics – telen op water – is de laatste tijd sterk in opkomst, voornamelijk in de opkweek van groenten. De vernieuwende Growcoon kan kwekers ook daar veel teelttechnische voordelen bieden. Om die reden worden diverse tests uitgevoerd met Growcoons in deze watersystemen. Kort samengevat resulteert de Growcoon in een efficiënter opkweekproces en uniformere gewassen.

Wat is hydroponics?
Steeds meer tuinbouwsegmenten maken de overstap naar telen op water. Het water onder de planten dient als groeimedium. Waar eerst voornamelijk groenten op water werden geteeld, ontstaat nu belangstelling bij telers an snijbloemen, fruit en zelfs vaste planten.
 
De voordelen van hydroponics

 
  • Met hydroponics kunt u meer planten per vierkante meter kweken
  • Binnen het gesloten systeem kunnen groeiomstandigheden worden geoptimaliseerd en risico’s geminimaliseerd, in combinatie met kunstmatig licht en warmte
  • Binnen vertical farming systemen kan met hydroponics lokaal en in alle omstandigheden voedsel worden geproduceerd
     
Geen vervuiling en een efficiënt proces  
De Growcoon bindt de wortelkluit. Waterkwekers die gebruikmaken van de Growcoon zien dat de kluit in het systeem goed bij elkaar blijft en er geen substraat verdwijnt in het water. Hierdoor blijft het systeem schoon. Door de hechtfunctie op de wortelkluit kunnen stekken vanuit de plantentrays ook dagen eerder geautomatiseerd worden overgezet in de gotensystemen, zonder dat de kluit beschadigd of het proces vervuild raakt.

Grotere wateropname
De Growcoon heeft een open nekstructuur en kan met los substraat worden gevuld. Door deze combinatie constateren kwekers dat planten in de Growcoon aanzienlijk meer water opnemen. In combinatie met de intact blijvende wortelkluit resulteert dit in een sterke toename van de uniformiteit in gewassen en een toename van de groeisnelheid.
 
Sluiten
TRIAL
AANVRAAG
CONTACT
OPENEMEN
GA NAAR
HYDROPONICS