SKAL inputlijst

De Growcoon staat op de Skal inputlijst. De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële producten die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg “inputs”.  

Skal inputlijst
De Skal inputlijst wordt gepubliceerd op de website van Skal: https://www.skal.nl/biologische-teelt-van-gewassen/inputs/inputlijst/
Sluiten
TRIAL
AANVRAAG
CONTACT
OPENEMEN